Doporučení a informace k šíření a prevenci proti COVID-19

http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim

Na základě žádosti Ing. Kateřiny Hochmalové, ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, předáváme informace k omezení šíření infekční choroby.

 

Informace od MUDr. Jany Pilnáčkové, ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Připojené soubory