Informace pro rodiče k začátku školního roku

Věnujte, prosím, pozornost, následujícím informacím:

  • Doporučujeme přicházet do MŠ do 7.30 hod. vzhledem k hygienickým opatřením, aby se nesetkávaly děti z MŠ s dětmi ze ZŠ.
  • Před vstupem do MŠ si dezinfikujte ruce.
  • Čas strávený v MŠ omezte na dobu nezbytně nutnou a hned po předání dítěte učitelce odcházejte z MŠ.
  • Vzhledem k hygienickým doporučením budeme chodit na oběd v 11.00 hod., abychom se nesetkávali se ZŠ, a tudíž musíme posunout i čas svačin – na 8. 00 hod. Přicházejte do MŠ včas, jelikož v 8. 00 hod. budeme již dole v jídelně.
  • Děti, které půjdou po obědě domů, si můžete vyzvednout v 11. 40 hod. 
  • Pokud dítě bude vykazovat známky infekce (rýma, kašel, teplota apod.) nebude do MŠ přijato.
  • Pokud se onemocnění projeví během pobytu v MŠ, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl.
  • První den nemoci, kdy nebude dítě odhlášené z obědů, si můžete vyzvednout oběd do jídlonosičů v čase 11. 15 – 11, 35 hod. na rampě u bočního vchodu ZŠ (je tam zvonek). Vzhledem k hygienickým opatřením se nebude oběd do jídlonosičů vydávat v jídelně. 

Děkujeme za pochopení