Informace pro rodiče předškoláků

Milí rodiče,

výukové materiály pro předškoláky Vám zasíláme e-mailem každé pondělí. Kdo nemá možnost tisku, může využít možnost si vytištěné materiály vyzvednout přímo v MŠ, a to v úředních hodinách: PONDĚLÍ A STŘEDA v čase 14:00 - 16:00 (v týdnu po Velikonocích výjimečně v ÚTERÝ 6.4. a STŘEDU 7.4. ve stejném čase).

Prosíme, zvoňte na oddělení Broučků.

Prosíme Vás, abyste vypracované materiály odevzdali na konci měsíce, a to buď osobně v MŠ (opět ve výše uvedených úředních dnech a hodinách) nebo elektronickou cestou na email: tepla@zsmsjizni.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci!