Informace pro zákonné zástupce, na něž se v souvislosti s opatřeními vztahuje možnost umístit do MŠ i mladší dítě než předškoláka

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  2. pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  3. pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů
  5. příslušníci ozbrojených sil
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  10. zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Pokud budete chtít, aby vaše dítě docházelo do MŠ, je potřeba donést potvrzení, že jste zaměstnanci viz. výše a domluvit se se zástupkyní MŠ, která vám podá další informace.

Tuto skutečnost je třeba nahlásit nejpozději den předem ráno.

Děkujeme