OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ

Starostka města Česká Lípa v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a dále na základě závěrů jednání Krizového štábu ORP Česká Lípa v zájmu zajištění ochrany zdraví občanů České Lípy a jejího okolí

ROZHODLA

o prodloužení dočasného uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Česká Lípa s účinností od 1. dubna 2020 do 9. dubna 2020 z důvodu prevence šíření nákazy.

Připomínáme, že na dny následující, tj. 10. - 13. dubna 2020 připadají Velikonoce. V tuto dobu bude MŠ taktéž UZAVŘENA.