PROVOZ MŠ V OBDOBÍ OD 18.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Znovuotevření MŠ: pondělí 18. května 2020

Přihlášení do MŠ:

 • Děti přihlašujte k pobytu v MŠ a stravování nejpozději do 12. května 2020 (abychom měli představu o počtu dětí a mohli je rozdělit do skupin), a to prostřednictvím emailu na adresu: tepla@zsmsjizni.cz. Do mailu, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce a datum, odkdy chcete dítě do MŠ přihlásit.
 • I v případě, že Vaše dítě do MŠ nenastoupí, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na výše uvedenou adresu.

 

Provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Provozní doba: 6:30 – 16:00

Příchod do MŠ:

 • Přicházet do MŠ je určeno v čase 6:30 – 7:30 (aby se děti a rodiče nepotkávali s dětmi ze ZŠ). Žádáme, aby tento čas příchodu byl dodržován z důvodu ochrany zdraví!
 • Před školou i v budově školy je nutné dodržovat odstup 2m a zakrytí úst a nosu rouškou.
 • Před příchodem do šaten je nutné použít desinfekci rukou (k dispozici bude na místě).
 • Do šaten vstupuje pouze omezený počet osob – organizuje provozní zaměstnanec MŠ.
 • Dospělým je povolen vstup pouze do šaten, nikoli do tříd! V případě, že zákonný zástupce do prostor MŠ vstoupit musí, pohybuje se zde pouze s rouškou. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Z šatny od rodičů dítě převezme zaměstnanec MŠ, který mu změří teplotu – rodič může odejít až poté. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit!
 • Pokud je teplota a zdravotní stav dítěte v pořádku, odvede ho zaměstnanec MŠ do umývárny umýt si ruce desinfekčním mýdlem a předá ho do třídy paní učitelce.
 • V den nástupu dítěte do MŠ předá zákonný zástupce zaměstnanci MŠ v šatně vyplněné čestné prohlášení (ke stažení pod textem v příloze), bez kterého nebude dítěti vstup a pobyt v MŠ umožněn. Pokud dojde ke změně situace, je třeba MŠ okamžitě informovat. Pokud nemáte možnost tisku, bude čestné prohlášení možné vyplnit přímo na místě.
 • Děti budou až do konce školního roku docházet do svého oddělení (oddělení nebudou spojována).
 • Při vyzvedávání dětí bude rodičům opět umožněn vstup pouze do šatny, a to v omezeném počtu, a děti jim budou přímo do šatny předány.
 • Děti si do MŠ nepřinášejí žádné vlastní hračky – ani plyšáky!

 

Provoz v MŠ:

 • Dbáme na zvýšenou hygienu a častější desinfekce prostor a povrchů (podlah, stolů, klik, dveří, klávesnic u zvonků, wc, baterií umyvadel apod.), používáme jednorázové papírové ručníky a dostatečně větráme.
 • Svačiny jsou dětem podávány ve třídách, aby se zamezilo kontaktu jednotlivých skupin.
 • Obědy jsou vydávány ve školní jídelně, a to po skupinách, aby se děti nepotkávaly (skupina 11:00 – 11:30, druhá 11:30 – 12:00).
 • K pobytu dětí venku využíváme pouze školní hřiště a zahradu MŠ.

 

Připojené soubory