Radostné Vánoce a zdraví, zdraví, zdraví....... v roce 2021

Radostné Vánoce a zdraví, zdraví, zdraví....... v roce 2021

Vážení a milí

žáci, děti, rodičové, učitelé a vy všichni, kteří tvoříte součást ZŠ a MŠ Jižní,

blíží se vánoční svátky a konec roku 2020. Roku, který tolik změnil naše představy o tom, co všechno je možné, nutné či důležité a co je podstatné méně a vlastně nedůležité.

Obyčejné věci se staly vzácností a bylo nutné se naučit mnoho nového. Zvládli jsme si osvojit distanční, střídavé i on-line vzdělávání. Poznali jsme nařízenou karanténu celých tříd, společné testování a dokážeme to vše přijímat v klidu a s rozvahou.

Naučili jsme se pracovat s novou technikou i programy komunikace. A i když asi všichni cítíme, že distanční a on-line vzdělávání nenahradí to běžné, společné ve třídě, jsme rádi, že alespoň takto bylo možné se vídat a pokračovat ve výuce dál.

Každý, kdo ve svých domácích podmínkách pilně pracoval a snažil se plnit si své povinnosti, zaslouží pochvalu. Společně s ním patří uznání každému učiteli i zákonnému zástupci, kteří se ve shodě snažili překlenout vzdálenost, kterou nám současnost přinesla.

Mnozí z žáků využili této doby a ukázali mimořádné kvality. Posílali prezentace a zápisky, nad jejíž kvalitou a pečlivostí srdce pedagoga jásá.

Díky a uznaní patří učitelům, kteří se snažili všemi prostředky o zapojení žáků do distančního vzdělávání, plnili všechna nařízení a manuály vlády a zajišťovali jak hladký průběh distančního vzdělávání, tak i plynulý a radostný návrat do lavic za dodržení všech pravidel daných MŠMT.

Velmi dobře si uvědomuji, jak náročné tyto týdny byly jednak pro žáky, učitele, ale i pro rodiče. Míra nároků ve všech stránkách života, množství potencionálních stresů a nutnost ještě větší spolupráce se školou a větším dohledem nad vzděláváním dítěte, je náročnou zkouškou.

Jsou před námi Vánoce. Je pravděpodobné, že budou v některých ohledech jiné, ale přes vše, co se letos stalo a stále děje, zůstává podstata Vánoc stejná.

Přeji Vám, aby letošní Vánoce byly radostné. Přeji nám, aby naše srdce a naše domovy prostoupila opravdová radost a laskavost. Abychom naši adventní přípravu zvládli. Nemyslím, abychom měli dokonale naklizeno, upečeno, navařeno, nakoupeno, zabaleno, i když i to je velice důležité, ale především, abychom si všichni uvědomili, jak velkým darem je zdraví, být s rodinou a blízkými lidmi.

Přeji nám, aby Vánoce byly skutečně štědré nejen v dárcích pod stromečkem a bohatosti  štědrovečerní večeře, ale především tichou a radostnou atmosférou štědrovečerní noci a úsměvem naším, našich dětí a lidí kolem nás.

Do nového roku  2021  snad nelze přát nic jiného než ZDRAVÍ nám všem a to, abychom úplně obyčejně a všedně mohli chodit každý den do školy a do práce.