Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2019/2020 zápis proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin. 

Pokud se ze závažných důvodů (nemoc) nemůžete v tento den dostavit, je možné si domluvit individuální zápis (na tel. čísle 487 829 310 nebo 608 167 488).

 

Co je nutné u zápisu a případné žádosti o odklad povinné školní docházky doložit?

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list budoucího prvňáčka
  • při žádosti o odklad školní docházky také doporučení PPP a doporučení od dětského lékaře

K zápisu musí přijít děti, které dovrší do 31. 8. 2019 věku šesti let. Mohou přijít i děti nešestileté, ovšem s doložením PPP.

Jak bude zápis probíhat?

  • budoucí prvňáček se vyfotí na pamětní list
  • absolvuje samotný zápis - formou hry a interaktivně projde testem školní zralosti
  • zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí do školy a zápisový lístek
  • zákonný zástupce obdrží registrační číslo, pod nímž bude dítě vedeno
  • budoucí prvňáček obdrží pamětní list

Seznam přijatých dětí (uvedených pod příslušným registračním číslem) bude vyvěšen u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy.